Arca Amoghapasa, Hadiah dari Kertanagara raja Singhasari kepada Tribhuwanaraja Raja Melayu

arca 1

Arca Amoghapasa yang sekarang tersimpan di Museum Nasional, jakarta adalah arca hadiah dari Kertanagara raja Singhasari kepada Tribhuwanaraja raja Melayu di Dharmasraya, Sumatera pada tahun 1286. Di bawah arca terdapat lapik yang dipahatkan 4 baris tulisan dengan aksara Jawa Kuna, dan memakai dua bahasa (Melayu Kuna dan Sanskerta). Isi dari tulisan tersebut adalah sebagaimana yang diterjemahkan oleh Prof. Slamet Muljana adalah :

Bahagia ! Pada tahun Śaka 1208[2], bulan Bādrawāda, hari pertama bulan naik, hari Māwulu wāge, hari Kamis, Wuku Madaṇkungan, letak raja bintang di baratdaya …
…. tatkalai itulah arca paduka Amoghapāśa lokeśwara dengan empat belas pengikut serta tujuh ratna permata dibawa dari bhūmi jāwa ke swarnnabhūmi, supaya ditegakkan di dharmmāśraya,
sebagai hadiah śrī wiśwarūpa kumāra. Untuk tujuan tersebut pāduka śrī mahārājādhirāja kṛtanagara wikrama dharmmottunggadewa memerintahkan rakryān mahā-mantri dyah adwayabrahma, rakryān śirīkan dyah sugatabrahma dan
samagat payānan hań dīpankaradāsa, rakryān damun pu wīra untuk menghantarkan pāduka Amoghapāśa. Semoga hadiah itu membuat gembira segenap rakyat di bhūmi mālayu, termasuk brāhmaṇa, ksatrya, waiśa, sūdra dan terutama pusat segenap para āryya, śrī mahārāja śrīmat tribhuwanarāja mauliwarmmadewa.

Baca Juga:   Turing Kemerdekaan Honda Jogjakarta, Beda Nasib Veteran di Indonesia dan Amerika Serikat

Tinggalkan Balasan